logo vw logo seat nove2 logo skoda nove Úžitkové vozidlá servis VW DasWeltAutoClaim editable 2 lines SC M

  STK – TECHNICKÁ KONTROLA

  Vranov nad Topľou
  Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou

  tel./fax: 057 4881630, 0903 626 248  
  stk.vranov@gmail.com

  Stropkov
  Požiarnická 5, 091 01 Stropkov

  tel./fax: 054 472 3287, 0914 303 606
  stk.sp@s-autoservis.sk

  stk

  EK – EMISNÁ KONTROLA

  Vranov nad Topľou

  Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel

  Čemernianska 3, 093 03 Vranov n/T
  Tel.: 057/44 212 57,
  Mobil:  0903 639 945
  prijem@s-autoservis.sk

  Bardejov

  Typ: Benzín | Katalyzátor

  Priemyselná 20, 085 01 Bardejov
  Tel.: 054/472 51 41
  Mobil: 0902 911 660, 0902 060 606
  kurej@s-autoservis.sk

  Humenné

  Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel

  Mierová 99, 066 01 Humenné
  Tel.: 057/775 03 42
  Mobil: 0902 311 111
  kuzma@s-autoservis.sk
  mjachky@s-autoservis.sk

  Stropkov

  Typ: Benzín | Katalyzátor | Diesel | Plyn

  Požiarnická 5, 091 01 Stropkov
  Tel.: 054/742 27 50
  Mobil: 0918 479 227
  slivovic@s-autoservis.sk

  ek

  KO – KONTROLA ORIGINALITY

  HUMENNÉ

  Mierová 99, Humenné
  Tel./Mobil: 057 775 03 53, 0910 935 002
  email: stk.vranov@gmail.com  

   

  Požiadavky:

  Na kontrolu originality je potrebné predložiť okrem dokladu totožnosti aj tieto originálne doklady a ich kópie:

  - Osvedčenie o evidencii   (Technický preukaz)

  - Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo (v prípade, ak ho neobsahuje    -

  - Osvedčenie o evidencii alebo Technický preukaz)

  - Doklad o nadobudnutí vozidla  (faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu)

  Tieto originály dokladov je potrebné predložiť  výlučne v  štátnom slovenskom  prípadne v českom jazyku, v opačnom prípade je potrebný úradný preklad podľa Zákona 725/2004  Z.z. , § 109 ods.6 v platnom znení.  Pri niektorých typoch  Osvedčení o evidencii (Technický preukaz) je potrebný preklad nielen údajov o vozidle a technické parametre, ale aj prípadných vysvetliviek na zadnej časti dokladov .

  Zároveň  je potrebné pristaviť vozidlo výlučne v čistom stave a bez zbytočného nákladu, t.j.:

  pred kontrolou umyť vozidlo  (v opačnom prípade nie je možná KO vozidla)

  priestor v oblasti VIN čísla

  batožinový priestor – prázdny

   

  Výsledok kontroly originality:

  Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov.

   

  Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách:

  Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. V súlade s § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

   

  Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality:

  Kontrole originality podliehajú vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia.

  .
  Š-AUTOSERVIS © 2017 | Created by ITMedia